2018-03-20T11:26:05+01:00

Bygningen ejes af Ejendomsselskabet NOAR som består af brødre i logen Sct. Jørgen, der er en lokal afdeling af Serapions-ordenen i Danmark.

Serapions-Ordenen er en af Danmarks ældste Ordener, stiftet i 1888. Det er den største, rent danske
broderorden, helt uden tilknytning ti l udenlandske ordener og interesser.
Der er i dag 24 selvstændige loger fordelt over hele Danmark. Ordenens arbejde bygger på etiske,
humanitære og filantropiske værdier, dybt forankret i den kristne danske kulturarv – med et ønske om at
hjælpe og støtte hinanden og vore medmennesker.

Serapion, som Ordenen er opkaldt efter, var en stor humanist, der levede for flere hundrede år siden.
Vores hovedformål er at nutidsgøre noget af det store humanitære arbejde, Serapion udførte.
Vor idealistiske målsætning giver mulighed for personlig udvikling gennem meningsfyldt fritidsarbejde
med åndelige kulturværdier, samt mental realisering af en humanistisk livsholdning i et fælles netværk.
Det kalder vi broderskab. Serapions-Ordenen har således et seriøst – attraktivt – fritidstilbud til den
bevidste modne mand i Danmark.

Vision: Drømmen om et mere etisk og åndeligt rigere samfund.
Orden og loger gennemfører et betydeligt humanitært arbejde i praksis over hele landet.

Der er ialt 24 lokale loger i SERAPIONS-ORDENEN.

i284008264526730797._szw480h1280_